"Både uppskattat och mycket användbart"

Lars Ekström, chef,T ekniska kontoret, Strängnäs kommun
läs mer om Lars tankar efter kursen, klicka här

"Ett bra första steg i vår digitaliseringsresa"

”Att flytta ett helt kontor och samtidigt införa aktivitetsbaserat arbetssätt innebär en stor förändring för alla.  Samtliga medarbetare fick möjlighet att förbereda sig med hjälp och stöd av Direxio”
Sofie Berglund, kontorschef, Lantmäteriet Stockholm

Vill du ha mer information eller kontakt med en referenperson hos någon av våra kunder, klicka här.
Pågående projekt: Kammarkollegiet, Livsmedelsverket
Avslutade projekt: Lantmäteriet (kontoren i Stockholm, Härnösand, Mora, Östersund, Skellefteå och Luleå)
Sveriges kommuner och landsting, SKL (tre projekt)
Strängnäs kommun, Aritco hissar

Om innehållet i kursen

  • Mycket bra upplägg med tre utspridda dagar som gjorde att vi kunde träna mellan kurstillfällena
  • Bra med bredden av utbildningen, från hur hjärnan fungerar till faktiska funktioner i Outlook
  • Enkla riktlinjer att komma ihåg; kasta, spara, göra
  • Bra handbok som stöd för det fortsatta arbetet
  • Utbildningen gav också nya idéer kring vårt arbetssätt
    Lars Ekström, Strängnäs