Långsiktiga perspektiv ger hållbara förbättringar

En kombination av ett långsiktigt perspektiv och individuell anpassning ger resultat som står sig över tid. Därför omfattar våra ordinarie kursupplägg två eller tre kursdagar som ligger med tre-fyra veckors mellanrum. Kurserna kan läggas upp som seminarie-pass om 2 timmar, halvdagar eller heldagar.  Vi skräddarsyr gärna ett upplägg som är anpassat efter era behov och förutsättningar.

Praktiskt
Utbildningen genomförs på plats hos er, via Skype eller via videolänk. Antalet deltagare i varje grupp är 5-30 personer. När ni väljer ett kursupplägg om 2-3 heldagar för en mindre grupp ingår även personlig coachning för varje deltagare.

Hör du till dem som behöver stanna upp och börja undersöka inom vilka områden du kan förändra ditt arbetssätt? Kontakta oss!