"Både uppskattat och mycket användbart"

Lars Ekström, kontorschef, Tekniska kontoret, Strängnäs kommun

"Att börja arbeta aktivitetsbaserat innebär inte att man bygger om ett kontor utan att man förändrar sitt arbetssätt. Detta var något som vi tidigt förstod när vi påbörjade vårt arbete med ombyggnation av vårt kontor i Strängnäs kommun. Därför började vi titta efter utbildningar som skulle stödja det nya arbetssättet och hjälpa till att öka den digitala mognaden. Vi hittade Direxio och bokade in tre halvdagar vilket visade sig vara både uppskattat och mycket användbart.

  • Mycket bra upplägg med tre utspridda dagar som gjorde att vi kunde träna mellan kurstillfällena
  • Bra med bredden av utbildningen, från hur hjärnan fungerar till faktiska funktioner i Outlook
  • Enkla riktlinjer att komma ihåg; kasta, spara, göra
  • Bra handbok som stöd för det fortsatta arbetet

Utbildningen gav också nya idéer: Vad skulle hända om hela organisationen planerade sin kalendrar på samma sätt? Detta skulle antagligen synliggöra arbetsbelastningen och hjälpa oss att prioritera bättre.
Direxios utbildning gjorde att vi kunde påbörja processen att börja arbeta på ett nytt sätt; effektivare, mer digitalt och anpassat efter våra nya önskade läge."

”Att flytta ett helt kontor och samtidigt införa aktivitetsbaserat arbetssätt innebär en stor förändring för alla.  Samtliga medarbetare fick möjlighet att förbereda sig med hjälp och stöd av Direxio”
Sofie Berglund, kontorschef,
Lantmäteriet Stockholm