Välkommen till
en lugnare arbetsdag!

Direxio utbildar för
framtidens arbetssätt

En lugnare arbetsdag

Vi tror att alla kan få en lugnare arbetsdag med bättre fokus. Vi ger dig kunskap och verktyg som ger resultat direkt. Medvetet arbetssätt - läs mer här.

Medvetet arbetssätt via Skype - prova utan kostnad!

Vi ger dig konkreta verktyg som gör att du kan planera ditt arbete optimalt och uppnå ökad kontroll samt bättre fokus. Delta i första kurstillfället utan kostnad. 
Läs mer och anmäl dig här

Framtidens arbetssätt

På framtidens arbetsplats har medarbetarna tillgång till flera typer av arbetsplatser. Läs mer här
Var och en väljer den plats som bäst stödjer deras arbetsuppgift för stunden. Aktvitetsbaserat arbete är den vanligaste benämningen på det arbetssättet. Utbildning är en viktig pusselbit i det strategiska pussel som en övergång till nytt arbetssätt innebär.