Jacket On Sale Canada Goose Parka Outlet Parkas Online Canada Goose Retailer 2015 Winter Coats Sale

Direxio vänder sig till företag och organisationer som vill utvecklas genom att erbjuda ny inspiration och kunskap till sina medarbetare. Vi erbjuder tjänster och utbildningar som höjer kompetensnivån på din arbetsplats och får personalen att må bättre. Direxios mission är att utveckla individer och grupper med syftet att minska stress och öka motivationen.

Direxio arbetar med Outlook som ett effektivt verktyg för att planera arbetet på kort och lång sikt, vilket innebär att vi kopplar nya kunskaper och insikter med konkreta praktiska tillämpningar. Vi utbildar också i Office-paketet – Teambuilding – Mötesteknik – Presentationsteknik.

van_hjarta_företag_2015